PINK FLOYD vydali k přílěžitosti nového alba The Later Years nový box set. SOUTĚŽ!

Pink Floyd jsou nepochybně jednou z nejzásadnějších skupin hudební historie. Jejich experimentální rocková muzika ovlivnila miliony posluchačů a inspirovala několik generací hudebníků. Vždy je zdobil progresivní přístup při hledání nových možností, kladli důraz na koncepční propojení zvuku s obrazem. Měli jedinečné nápady a pořádali originální výpravné koncerty. Od roku 1964, kdy vznikli, natočili čtrnáct studiových alb. Těžko hledat slavnější art-rockovou skupinu!

Pink Floyd vydávají obsáhlou sbírku exkluzivních nahrávek The Later Years 1987-2019, která mapuje tvorbu kapely po roce 1987. Patří do ní desky A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell a The Endless River, stejně jako živá alba Delicate Sound of Thunder a Pulse. Jde o nové verze nahrávek, které vytvářeli David Gilmour a dlouholetý spolupracovník Pink Floyd, zvukový inženýr Andy Jackson. The Later Years 1987-2019 nabízí 13 hodin dříve nevydaného zvukového a audiovizuálního materiálu a umožňuje hlubší vhled do dějin kapely od roku 1987 po současnost. Rozsáhlý box je sestaven z pěti CD, šesti Blu-Ray a pěti DVD, dále obsahuje šedesátistránkovou knihu s fotografiemi, dva sedmipalcové singly a další vzácnosti. Opulentní komplet doplňuje zredukovaná verze s výběrem těch nejdůležitějších skladeb na CD nebo 2LP.

O tuto sbírku a další ceny Pink Floyd The Later Years můžete nyní soutěžit na našem facebooku Warner Music Gold do 6.1.2020.

Na našem twitteru Warner Music CZ pak můžete vyhrát CD Pink Floyd Best of The Later Years 1987-2019 a kvalitní černé zápisníky Pink Floyd The Later Years

Pravidla twitterové soutěže
 

Základní pravidla pro vstup do soutěže:

  1. Dát “Like” soutěžnímu příspěvku
  2. Dát “Follow” našemu twitterovému účtu @WarnerMusicCZ
  3. Dát “retweet” soutěžnímu příspěvku.
  4. Do komentáře pod soutěžním příspěvkem napsat, kterou z cen byste si přáli.

Vyhlášení vítězů proběhne 6.1.2020 v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

 

 

I. Obecná ustanovení

1.      Organizátorem soutěže je Warner Music Czech Republic (dale jen WMCZ), Přičemž soutěží se rozumí jednotlivá marketingová kampaň WMCZ, vyhlašovaná na jejích oficiálních twitterovských stránkách, jejímž základem je stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany WMCZ, konkrétní aktivita ze strany účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto účastníka v dané soutěži. Soutěž se vždy vyhlašuje prostřednictvím twitterovských stránek WMCZ.

2.      Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti, starší 15 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a provede požadovanou akci (typicky zašle prostřednictvím tweetu na twitterovských stránkách WMCZ odpověď na soutěžní otázku).

3.      Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České republiky. 4.      Vstupem do soutěže, tj. provedením požadované akce, se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.

5.     WMCZ si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.     Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7.     Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze pod jedním účtem na platformě Twitter. Podezřelé a/nebo viditelně nepravé Twitter účty mohou být ze soutěže vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy. Ze soutěže budou také vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.

8.     WMCZ nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

9.     Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Twitter a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány výhradně WMCZ, nikoliv Twitteru.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1.      Svou účastí v soutěži dává účastník WMCZ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení WMCZ a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

2.     Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace WMCZ včetně zasílání obchodních sdělení a WMCZ může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže. 

IV. Mechanismus soutěže

1.     Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na twitterovských stránkách WMCZ.

2.     Ze všech reakcí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, WMCZ vybere výherce po provedení požadované akce (v závislosti na pravidlech ve vyhlášení). Počet výherců a jejich pořadí bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže.

V. Výhry a jejich předání

1.      Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže na twitterovských stránkách WMCZ.

2.     Každý výherce bude informován o výhře na twitterovských stránkách WMCZ nejpozději do 6 dní od skončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů způsobem stanoveným ve vyhlášení výherců, výhra propadá ve prospěch WMCZ, a to bez náhrady.

3.     Výhry budou výhercům předány buď v sídle WMCZ nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, bude výherce kontaktován a proběhne jeden další pokus o doručení. Pokud ani opakovaný pokus o doručení nebude úspěšný, propadá výhra ve prospěch WMCZ, a to bez náhrady.

4.     Pokud bude výhrou v soutěži slevový šek nebo dárková poukázka, nelze tento kombinovat s ostatními slevovými šeky a/nebo dárkovými poukazy, které WMCZ nabízí, není-li to WMCZ výslovně umožněno.

5.     WMCZ neposkytuje na výhru žádnou záruku, nicméně v případě poškození jednotlivé výhry přímo z výroby provede výměnu předmětné ceny. 

VI. Zveřejnění těchto pravidel

1.      Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na stránkách WMCZ.

2.     WMCZ prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3.     WMCZ není odpovědná za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jejího twitterovského profilu třetí osobou, nebo bude její twitterovský profil blokovaný. V takových případech není WMCZ povinna hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.

Tato pravidla jsou účinná od 18. 12. 2019. Poslední aktualizace 18. 12. 2019

Komentáře